WNIOSKI

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, iż z uwagi na panujące niekorzystne, zimowe warunki atmosferyczne z dniem 01 grudnia 2023 r. wstrzymuje się  wydawanie zezwoleń  na zajęcie pasa drogowego związanych z prowadzeniem ziemnych robót drogowych.

Tutejszy Zarząd poinformuje o wznowieniu wydawania zezwoleń za pośrednictwem strony internetowej.

Zmiana w wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego LINK>>>

Wnioski można również złożyć za pośrednictwem eUsług.

Należy pamiętać, że każdy wniosek wysłany do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich powinien być podpisany odręcznie lub elektronicznie.

  Decyzja na lokalizację urządzenia w pasie drogowym niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi (Procedura)


  Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej (Procedura)


Budowa lub przebudowa zjazdu (Procedura)


Umieszczenie obiektu handlowo usługowego (Procedura)


Umieszczenie reklamy (Procedura)


Opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie dróg wojewódzkich będących w zarządzie PZDW w Białymstoku


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji


Informacje dotyczące lokalizacji sieci światłowodowej


 Wnioski do pobrania (dokumenty)


Wyciąg z Zarządzenia Nr 76/2022 Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wydawania zaświadczeń o ostateczności decyzji administracyjnych oraz poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku


Skip to content