PZDW Ogłoszenia

Konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki”.

  Opis techniczny_koncepcja wariant I Opis techniczny_koncepcja wariant II Opis techniczny_koncepcja wariant III wydruk_wariant I wydruk_wariant II wydruk_wariant III

Skip to content