Wydziały

Wydział Finansowy
tel. 85 67 67 142


Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
tel. 85 67 67 159


Wydział ds. Uzgodnień i Ochrony Środowiska
tel. 85 67 67 158


Zimowe Utrzymanie Dróg – dyżurny
tel. 85 67 67 149
zud@pzdw.wrotapodlasia.pl


Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
tel. 85 67 67 134


Wydział Zamówień Publicznych
wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 160


Wydział Planowania i Pozyskiwania Funduszy
tel. 85 67 67 152


Wydział ds. Kadr
kadry@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 137

Stanowisko ds. BHP
bhp@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 178


Wydział ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel. 85 67 67 147


Wydział Organizacyjny
tel. 85 67 67 157
wa@pzdw.wrotapodlasia.pl


Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 85 67 67 139


Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
tel. 85 67 67 156


Inspektor Ochrony Danych
tel. 85 67 67 156


Zespół Prawny
tel. 85 67 67 136

Skip to content