Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Antonowicz – Inspektor ochrony danych

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

tel. 85 67 67 156

e-mail: iod@pzdw.wrotapodlasia.pl

Skip to content