Ogólne

Jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.
Z siedzibą w miejscowości: Białystok
Regon: 050667863
Szczególna forma prawna: 31 WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Rodzaj przeważającej działalności:
(wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD): 5221Z PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
(wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności EKD): 5221Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA DLA TRANSPORTU LĄDOWEGO
Dane pochodzą z Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok z dnia 11.12.2008 roku

Skip to content