Lista utrudnień w ruchu


DW 648 (odc. km 14+392 – km 15+492 km 22+210 – km 22+500 km 22+500 – 24+420)
Opis: Strona prawa A-14 i A-12c; B-33(60) ; B-33 (30); B-42 Strona lewa B-42; U-20b, U-21a i U-21b U-3c; B-33(30) i B-25; B-33(60); A-14 i A-12b B-1 U-20b objazd.
Powód: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły na odcinku od km 14+392 do km 15+492, dł. 1,100 km i od km 22+210 do km 24+420.
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 10.09.2023 r.

DW 648 (odc. km 36+710 – km 36+952 SL km 36+820 – km 36+963 SP)
Opis: Strona prawa A-14 i A-12b; A-30; T22(piesi) B-25 ; B-33 (30) U-3c U-21a i U-21b U-20b); B-42 Strona lewa B-42;,; B-33(30) i B-25; A-14 i A-12c A-30; T22(piesi)
Powód: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 648 Miastkowo – Nowogród – … – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły w miejscowości Stawiski na odcinku od km 36+710 do km 36+952 SL i od km 36+820 do km 36+963 SP.
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 18.09.2023 r.

DW 648 (odc. km 47+080 do km 47+251 SL)
Opis: Strona prawa B-42;,; B-33(30) i B-25; A-14 i A-12c A-30; T22(piesi) Strona lewa A-14 i A-12b; A-30; T22(piesi) B-25 ; B-33 (30) U-3c U-21a i U-21b B-42.
Powód: Remont chodnika w ciągu DW648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły w. Przytuły na odcinku od km 47+080 do km 47+251 SL
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 10.09.2023 r.

DW 655 Raczki – Suwałki km 73+300-74+960
Opis: Roboty na drodze, sygnalizacja świetlna, zakaz wyprzedzania, ograniczenie do 40 km/h, zwężenie jezdni
Powód: Remont nawierzchni bitumicznej i chodnika
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 11.09.2023 r.

DW 665 Guty – Augustów
Opis: Ograniczenie prędkości do 40 km/h, roboty na drodze
Powód: Koszenie traw i chwastów
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 15.09.2023 r.

DW 668 w m. Klimaszewnica
Opis: Ograniczenie prędkości do 30 km/h wraz z zakazem wyprzedzania.
Powód: Roboty budowlane związane z realizacją zadania p. n. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica – etap IV”.

DW 670 od km 0+043 do km 34+000, oraz DW 671 od km 17+452 do km 63+000,
Opis: wyłączona z ruchu zostanie połowa jezdni na długości max.80mb. Ruch wahadłowy. Oznakowanie odcinka: -znaki ostrzegawcze A-14„roboty na drodze”, A-12b, A12-c „zwężenie prawo i lewostronne jezdni, B-33 „40”, -tablica ,,koszenie traw”.
Powód: Koszenie i pielęgnacja zieleni na terenie RDW Sokółka
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 15.09.2023 r.

DW 670 (od km 9+400 do km 15+400)
Opis: Na odcinku od km 9+400 do km 15+400 wyłączona z ruchu zostanie połowa jezdni na długości max. 80mb. Ruch wahadłowy, kierowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie.
Powód: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 20.09.2023 r.

DW 671 Sokolany- Korycin – Knyszyn – Jeżewo Stare – Sokoły m. Truskolasy Lachy w km 83+125-  84+425
Opis: Oznakowanie odcinka znakami: A-14, B-33 „40”,”60″, A-12B, A-12C, B-25, B-41 T2( Przejście drugą stroną, A-29
Powód: Remont nawierzchni
Przewidywana data likwidacji utrudnienia:

DW 672 Sucha Rzeczka – Płaska km 8+000-10+615.
Opis:
Roboty na drodze, sygnalizacja świetlna, zakaz wyprzedzania, ograniczenie do 40 km/h, zwężenie jezdni
Powód: Remont nawierzchni bitumicznej
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 17.09.2023 r.

DW 674 na odcinku od km 9+350 do km 10+475.
Opis:
wyłączona z ruchu zostanie połowa jezdni na długości max. 80mb. Ruch wahadłowy, kierowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie. Oznakowanie odcinka: -znaki ostrzegawcze A-14„roboty na drodze”, A-12b, A12-c „zwężenie prawo i lewostronne jezdni, A-29 ,,sygnały świetlne”; B-33 ,,70” i „40”; -urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-20b, U-3d, U-21a i U-21b.
Powód: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 674
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 14.10.2023 r

DW 676 m. Talkowszczyzna (od km 38+620 do km 38+950)
Opis:
Ograniczenie prędkości do 40 km/h, zakaz wyprzedzania, zwężenie jednostronne jezdni, sygnalizacja świetlna.
Powód: Roboty budowlane.
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 04.10.2023r.

DW 678 Budowa obwodnicy m. Sokoły
Opis:
W ciągu drogi wojewódzkiej numer 678. W dniu 30.05.2023 w godzinach rannych zostanie zamknięte skrzyżowanie w km 37+850 i km 38+275 zgodnie z projektem organizacji ruchu – ETAP IV.
Powód: Budowa obwodnicy m. Sokoły
Przewidywana data likwidacji utrudnienia:

DW 678 m. Baciuty w km 17+239
Opis:
Oznakowanie odcinka znakami: U-20B + T, A-14, F-9, F-5, B-1. Objazd DW 682 i DW 681 (Białystok – Łapy – Wysokie Mazowieckie)
Powód: Zamknięcie przejazdu kolejowego w m. Baciuty
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 31.10.2023 r.

DW 681 km 31+955-33+755 / Świrydy, 38+550-40+825 / Brańsk
Opis: Roboty drogowe, zwężenie jednostronne jezdni, ograniczenie prędkości 40 km/h, ręczne sterowanie ruchem
Powód: Remont nawierzchni bitumicznej
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 07.11.2023

DW 682 Łapy-Turośń Dolna – Markowszczyzna
Opis: Oznakowanie odcinka znakami: U-20B + T, A-14, F-9, F-5, B-1. Objazd ul. Mostowej.
Powód: Budowa tunelu pod torami w m. Łapy.
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 31.12.2023

DW 684 km 17+630-17+800 / m.Klejniki
Opis:
Roboty drogowe, zwężenie jednostronne jezdni, ograniczenie prędkości 40 km/h, ręczne sterowanie ruchem
Powód: Remont chodnika
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 17.09.2023

DW689 odcinek Bielsk Podlaski – Hajnówka według zatwierdzonej COR 103/2023.
Opis: Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Na odcinku prowadzonych robót drogowych zostaną wprowadzone ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania.
Powód: Roboty związane z przebudowa drogi wojewódzkiej 689.
Obecnie funkcjonujące wahadła:

  • W km 1+000 – 1+200 L
  • W km 3+560 – 4+030 P
  • W km 7+700 – 8+000 P
  • W km 8+630 – 9+450 P
  • W km 10+350 – 10+670 L 
  • W km 11+850 – 12+420 L
  • W km14+320 – 15+020 L
  • W km 17+990 – 18+480 P
  • W km 19+720 – 20+420 P
  • W km 22+220 – 22+920 L

DW 690 km 1+600 / m. Czyżew, ul. Kolejowa
Opis:
Wprowadzony objazd zgodnie z projektem SOR 160/2022.
Powód: Budowa wiaduktu.
Przewidywana data likwidacji utrudnienia:

DW 693 km 19+420 – 20+270 / m. Żerczyce
Opis:
Roboty drogowe, zwężenie jednostronne jezdni, ograniczenie prędkości 40 km/h, ręczne sterowanie ruchem
Powód: Remont nawierzchni
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 12.09.2023

DW 693 km 2+800-10+615 / Klebanka – Nowosiółki
Opis:
Roboty drogowe, zwężenie jednostronne jezdni, ograniczenie prędkości 40 km/h, ręczne sterowanie ruchem
Powód: Remonty cząstkowe
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 22.09.2023


Skip to content