Lista utrudnień w ruchu


DW 678 Budowa obwodnicy m. Sokoły
Opis:
W ciągu drogi wojewódzkiej numer 678. W dniu 30.05.2023 w godzinach rannych zostanie zamknięte skrzyżowanie w km 37+850 i km 38+275 zgodnie z projektem organizacji ruchu – ETAP IV.
Powód: Budowa obwodnicy m. Sokoły
Przewidywana data likwidacji utrudnienia:

DW 678 m. Baciuty w km 17+239
Opis:
Oznakowanie odcinka znakami: U-20B + T, A-14, F-9, F-5, B-1. Objazd DW 682 i DW 681 (Białystok – Łapy – Wysokie Mazowieckie)
Powód: Zamknięcie przejazdu kolejowego w m. Baciuty
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 31.05.2024 r.

DW 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km 19+ 950
Opis:
Oznakowanie odcinka znakami: B-33 „30, 40, 70”, A-12B, A-12C, U-3C, U-20A.
Powód: Zwężenie jezdni.
Przewidywana data likwidacji utrudnienia:

DW 682 Łapy-Turośń Dolna – Markowszczyzna
Opis: Oznakowanie odcinka znakami: A-14, F-6, F-9, F-8, F-5, B-1,C-2, C-4, B-41, U-35A, B-33 „40”, T-6a, B-41, D-48, A-7, D-1, T-6C. Objazd ul. Mostowej.
Powód: Budowa tunelu pod torami w m. Łapy.
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 31.12.2024 r.

DW 689 odcinek Bielsk Podlaski – Hajnówka według zatwierdzonej COR 103/2023.
Opis: Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Na odcinku prowadzonych robót drogowych zostaną wprowadzone ograniczenia prędkości i zakazy wyprzedzania.
Powód: Roboty związane z przebudowa drogi wojewódzkiej 689.
Obecnie funkcjonujące wahadła:

  • W km 1+000 – 1+200 L
  • W km 3+560 – 4+030 P
  • W km 7+700 – 8+000 P
  • W km 8+630 – 9+450 P
  • W km 10+350 – 10+670 L 
  • W km 11+850 – 12+420 L
  • W km14+320 – 15+020 L
  • W km 17+990 – 18+480 P
  • W km 19+720 – 20+420 P
  • W km 22+220 – 22+920 L

DW 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka w km 0+050-24+515
Opis: Roboty drogowe, zwężenie jednostronne jezdni, ograniczenie prędkości 40 km/h, ręczne sterowanie ruchem.
Powód: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 689.
Przewidywana data likwidacji utrudnienia: Informacja w WPiRI.


Skip to content