Lista utrudnień w ruchu


DW 647 m. Kolno. Budowa ronda u zbiegu ul: Konstytucji 3 Maja, Jana Sobieskiego, Armii Krajowej. Całkowite zamknięcie. Objazd. Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 16.05.2023r.

DW 668 – Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec na odcinku od km 36+795 do km 38,260 dł. 1,465 km. Przewidywana data likwidacji szkody: 29.05.2023.

DW 676 m. Talkowszczyzna od km 38+620 do km 38+950. Roboty budowlane, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zakaz wyprzedzania, zwężenie jednostronne jezdni, sygnalizacja świetlna. Przewidywana data likwidacji utrudnienia:  04.10.2023r.

DW 678 m. Baciuty w km 17+239. „Zamknięcie przejazdu kolejowego w m. Baciuty”. Objazd DW 682 i DW 681 (Białystok – Łapy – Wysokie Mazowieckie). Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 31.10.2023r

DW 689 m. Bielsk Podlaski – Hajnówka. Roboty drogowe, zwężenie jednostronne jezdni, ograniczenie prędkości 40 km/h, ręczne sterowanie ruchem z powodu wycinki drzew związanej z przebudową drogi. Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 30.04.2023r.

DW 690 w m. Czyżew obowiązuje objazd odcinka drogi wojewódzkiej nr 690 (okolice przejazdu kolejowego) zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji ruchu nr 160/2022. Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 23.01.2023.


Skip to content