Lista utrudnień w ruchu


KML-LogoFullscreen-LogoGeoRSS-Logo
Lista utrudnień w ruchu

ładowanie mapy - proszę czekać...

DW 664 od km 21+880 do km 22+130 w m. Augustów: 53.835765, 23.011079
DW 652 m. Filipów w km 15+290-15+500 str. lewa i 15+585-15+783 str. prawa: 54.179600, 22.621600
DW 655 m. Poddubówek km 82+593-82+885 strona prawa i lewa: 54.045683, 22.883663
DW 672 m. Przewięź w km 0+012-1+610: 53.869939, 23.099442
DW 648 m. Poryte w km 30+490 - 31+214: 53.363768, 22.082262
DW 681 odc. Rudka – Niemyje km 46+920 - 49+400: 52.722154, 22.716808
DW 692 odc. Kłopoty Stanisławy - Kłopoty Patry km 15+935 - 18+150: 52.517004, 22.802811
DW 693 m. Nowosiółki km 8+600 - 9+800: 52.540600, 23.183200
DW 687 chodnik od km 17+530 do 17+920 i od km 19+730 do 20+300, nawierzchnia od km 17+450 do 18+700 oraz od km 19+730 do 20+800: 52.840417, 23.753986
DW 681 m. Bujenka km 57+520 - 58+500: 52.695000, 22.560500
DW 693 Żerczyce km 18+850 - 18+900: 52.475566, 23.084507
DW 670 m. Goniądz od km 7+350 do km 9+400: 53.486105, 22.756290
DW 647 m. Kolno: 53.412263, 21.940019
DW 673 m. Lipsk km 2+682 - 2+744: 53.738965, 23.393841

DW 647 m. Kolno

Budowa ronda u zbiegu ul: Konstytucji 3 Maja, Jana Sobieskiego, Armii Krajowej

Całkowite zamknięcie

Objazd

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 16.05.2023r.


DW 648 M. Poryte w km 30+490 – 31+214

„Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 648”

Zamknięty odcinek drogi wojewódzkiej (ul. Kossaka) ze skrzyżowaniem z ul. Spokojną

Objazd przez Hipolitowo, Budy Poryckie i Budy Stawiskie

objazd

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 24.11.2022r.


DW 652 m. Filipów w km 15+290-15+500 str. lewa i 15+585-15+783 str. prawa

Remont chodnika

Ograniczenie prędkości do 40 km/h, roboty na drodze, ręczne sterowanie ruchem

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 26.06.2022r.


DW 655 m. Poddubówek km 82+593-82+885 strona prawa i lewa

Remont chodnika

Ograniczenie prędkości do 40 km/h, roboty na drodze

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 20.07.2022r.


DW 664 od km 1+466 do km 1+716  w m. Augustów

Budowa kładki dla rowerzystów przy moście nad Kanałem Bystrym w Augustowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664

Oznakowanie odcinka:

Roboty budowlane, wprowadzenie ruchu wahadłowego na moście nad Kanałem Bystrym oraz dojazdach, sterowanie ruchu przy pomocy sygnalizacji świetlnej, wyłączenie z ruchy ścieżki rowerowej na odcinku od km 1+466 do km 1+716

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 31.07.2022r.


DW 670 m. Goniądz od km 7+350 do km 9+400

Remont nawierzchni bitumicznej

Na odcinku od km 7+350 do km 9+400 wyłączona z ruchu zostanie połowa jezdni na długości max. 80mb. Ruch wahadłowy, kierowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie.

Oznakowanie odcinka:

-znaki ostrzegawcze A-14„roboty na drodze”,  A-12b, A12-c „zwężenie prawo i lewostronne jezdni, A-29 ,,sygnały świetlne”;

B-33 ,,70” i „40”;

-urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-20b, U-3d, U-21a i U-21b.

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 09.08.2022r.


DW 672 m. Przewięź w km 0+012-1+610

Remont chodnika i nawierzchni bitumicznej

Ograniczenie prędkości do 40 km/h, roboty na drodze, ręczne sterowanie ruchem

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 25.07.2022r.


DW 673 m. Lipsk km 2+682 – 2+744

Remont chodnika

Na odcinku od km 2+682 do km 2+702 wyłączona z ruchu zostanie część jezdni o szerokości około 2,0 mb na długości max.20mb. Ruch wahadłowy.

Oznakowanie odcinka:

-znaki ostrzegawcze A-14„roboty na drodze”,  A-12b, A12-c „zwężenie prawo i lewostronne jezdni,

B-25, B-33 „30”,

-urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-20b, U-3d, U-21a i U-21b.

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 07.07.2022r.


DW 681 odc. Rudka – Niemyje km 46+920 – 49+400

Remont nawierzchni bitumicznej

Ograniczenie prędkości do 40 km/h ręczne sterowanie ruchem

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 20.06.2022r.


DW 681 m. Bujenka km 57+520 – 58+500

Remont nawierzchni bitumicznej

Ograniczenie prędkości do 40 km/h ręczne sterowanie ruchem

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 16.07.2022r.


DW 687 chodnik od km 17+530 do 17+920 i od km 19+730 do 20+300, nawierzchnia od km 17+450 do 18+700 oraz od km 19+730 do 20+800

Remont chodników i nawierzchni

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A14 „roboty drogowe”, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania, T-2 (przejście drugą stroną ulicy)

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 24.07.2022r.


DW 692 odc. Kłopoty Stanisławy – Kłopoty Patry km 15+935 – 18+150  

Remont nawierzchni bitumicznej

Ograniczenie prędkości do 40 km/h ręczne sterowanie ruchem

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 16.06.2022r.


DW 693 m. Nowosiółki km 8+600 – 9+800

Remont nawierzchni bitumicznej

Ograniczenie prędkości do 40 km/h ręczne sterowanie ruchem

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 23.06.2022r.


DW 693 Żerczyce km 18+850 – 18+900

Naprawa pobocza str. lewa

Ograniczenie prędkości do 40 km/h ręczne sterowanie ruchem

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 14.06.2022r.


Skip to content