Wnioski

W związku z poprawą warunków atmosferycznych, PZDW w Białymstoku wznawia wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót ziemnych.

Wnioski w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich można złożyć za pośrednictwem eUsług.

Wypełniam wniosek:

W ramach Projektu: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” zbudowana została elektroniczna platforma wraz z katalogiem e-usług ułatwiających i usprawniających komunikację elektroniczną Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podmiotami zewnętrznymi – obywatelami, przedsiębiorcami oraz innymi jednostkami administracji publicznej.

Główny cel realizacji przedmiotowego projektu to zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez utworzenie platformy e-usług publicznych w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.