Struktura organizacyjna

Kierownictwo Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

dyrektor: Mariusz Krzysztof Nahajewski

zastępca dyrektora do spraw utrzymania: Mirosław Hanczaruk

zastępca dyrektora do spraw inwestycji: Krzysztof Barbachowski

zastępca dyrektora do spraw finansowych: Elżbieta Ziętek

Skip to content