Struktura organizacyjna

Kierownictwo Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

dyrektor: Mariusz Krzysztof Nahajewski
zastępca dyrektora do spraw utrzymania: Mirosław Hanczaruk
zastępca dyrektora do spraw inwestycji: Krzysztof Barbachowski
główny księgowy: Agnieszka Jabłońska

Regulamin organizacyjny

Skip to content