Informacje dotyczące lokalizacji sieci światłowodowej SSPW WP

Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku  zgodnie z wpisem do Rejestru jednostek Samorządu terytorialnego UKE informuje, iż prowadzi działalność w dziedzinie telekomunikacji świadcząc telekomunikacyjne usługi hurtowe.

Przebiegi i informacje o usługach SSPW WP dostępne są na stronie:

http://www.sspw.wrotapodlasia.pl/

a dokładny przebieg prezentowany na GIS WROTAPODLASIA jest dostępny po kliknięciu na mapkę z województwem

lub link <zobacz mapę sieci>

Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku  zgodnie z wpisem do Rejestru jednostek Samorządu terytorialnego UKE prowadzi działalność w dziedzinie telekomunikacji świadcząc telekomunikacyjne usługi hurtowe.


Identyfikator: 133

Numer lokalu:

Numer właściwego rejestru: 050658404

Obszar na którym będzie wykonywana działalność w zakresie telekomunikacji: Województwo Podlaskie

Przewidywana data rozpoczęcia działalności: 04-kwi-12

Data wpisu do rejestru: 07-maj-12

Nazwa wnioskodawcy: Województwo Podlaskie

Kod pocztowy: 15-888

Poczta: Białystok

Miejscowość: Białystok

Gmina: Białystok

Powiat: Białystok

Województwo: Podlaskie

Ulica: Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Numer domu: 1


Dysponuje, zarządza i udostępnia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na terenie województwa podlaskiego regionalną sieć szerokopasmową wybudowaną w ramach  projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

Zasoby fizyczne sieci SSPW WP:

1885 km doziemnej sieci światłowodowej; 4 x HDPE, kabel światłowodowe w z włóknami G.652D,

8 węzłów szkieletowych; DWDM, IP, kable 48J,

181 węzłów dystrybucyjnych; IP, kable 12J do każdego węzła dystrybucyjnego.

 

Świadczone są następujące telekomunikacyjne usługi hurtowe:

  1. Dzierżawa ciemnych włókien,
  2. Dzierżawa rurociągu kablowego/kanalizacji kablowej,
  3. Kolokacja urządzeń w węzłach szkieletowych i dystrybucyjnych,
  4. Transmisja danych Ethernet,
  5. Transmisja danych Lambda,
  6. Dostęp do sieci Internet,
  7. VPN IP MPLS STANDARD i VPN IP MPLS MULTICAST.

Więcej informacji o SSPW WP, a w tym mapy przebiegu oraz dokładne dane o węzłach i sieci kablowej, dostępne są na stronie:

http://www.sspw.wrotapodlasia.pl/

Z poglądowej mapki pierścienia wojewódzkiego mamy dostęp i przechodzimy  do mapy SSPW WP;  <zobacz mapę sieci>.

Po lewej stronie jest legenda użytej symboliki.

Po wybraniu na pasku u góry „i” oraz kliknięciu na element uzyskujemy dostęp do danych szczegółowych wybranego elementu.

Dostępne po lewej stronie warstwy można rozwijać oraz włączać i wyłączać zgodnie z potrzebami.

 

Infrastruktura SSPW WP, ze względu na różne trasy, przebiegi i punkty zakończeń może być wykorzystana przez OPL zarówno w warstwie  transportowej jak i dostępu.

Do wszystkich węzłów szkieletowych linie kablowe są doprowadzone z różnych kierunków rozdzielonymi fizycznie trasami.

Na uwagę powinny między innymi zasługiwać połączenia 2 niezależnymi drogami do Suwałk, a także połączenia z sieciami w województwach lubelskim i warmińsko – mazurskim.

 

W załączeniu dodatkowo mapka poglądowa SSPW WP w formacie .pdf. oraz cennik usług podstawowych oraz w ofercie długoterminowej.

Na uwagę zasługują również promocje, a w tym dzierżawa rury w rurociągu SSPW WP 40 mm przy udostępnieniu min 5 km na które składać się może kilka odcinków.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów i bliższego przedstawienia infrastruktury SSPWP WP.

Skip to content