Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica – etap IV

Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica – etap IV

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest kontynuacja rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 668 w granicach administracyjnych m. Klimaszewnica z dostosowaniem go do wymaganych standardów obciążeń i parametrów techniczno-użytkowych dróg klasy G. Droga wojewódzka nr 668 to ciąg drogowy o znaczeniu regionalnym uzupełniający sieć podstawową dróg krajowych, łączący DK64 (m. Piątnica Poduchowna) z DK65 (m. Osowiec). Jego przebieg sprzyja rozwojowi zachodniej części województwa podlaskiego, a przede wszystkim miasta Łomża, które jest ważnym ośrodkiem subregionalnym Podlasia. Planowany do rozbudowy odcinek drogi wojewódzkiej w Klimaszewnicy jest w bardzo złym stanie technicznym, pozbawionym właściwego odwodnienia, co negatywnie wpływa na warunki i bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno tranzytowego, jak i lokalnego. Infrastruktura ta stanowi swoiste „wąskie gardło” w przepływie osób i towarów, stąd jej ulepszenie może przyczynić się do poprawy dostępności komunikacyjnej terenów powiatu grajewskiego. Realizacja inwestycji zapewni dojazd pojazdów ciężkich do tych miejsc załadunku a poprzez wykonanie urządzeń obsługi ruchu poprawi bezpieczeństwo ruchu niechronionych użytkowników dróg.

  1. Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy;
  2. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2023 r.
  3. Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 5.264.000,00 PLN;
  4. Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 264.000,00 PLN;
  5. Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,0151975 %;
  6. Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 5.000.000 PLN.

Możesz również polubić…

Skip to content