Przebudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 668 – ul. Przytulska w Jedwabnem

Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 668 – ul. Przytulska w Jedwabnem.

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego przebiegu odcinka ul. Przytulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 wraz z włączeniem go do istniejącej infrastruktury drogowej w ramach jej przebudowy. Ulica Przytulska ze względu na wąski pas drogowy w istniejącej zwartej zabudowie miasta stanowi obecnie tzw. „wąskie gardło” komunikacyjne, w którym lokalne zawężenia jezdni oraz brak kanalizacji deszczowej ujemnie wpływają na warunki ruchu drogowego, zarówno pieszego, jak i kołowego. W celu likwidacji tych utrudnień zadecydowano, by w odniesieniu do odcinka o szczególnych uciążliwościach wprowadzić zmianę przebiegu drogi. Inwestycja ma być zrealizowana zgodnie z wymaganymi standardami technicznymi i użytkowymi dróg klasy G.

  1. Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy;
  2. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: sierpień 2024 r.
  3. Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 10.528.000,00 PLN;
  4. Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 528.000,00 PLN;
  5. Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00061745 %;
  6. Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 10.000.000 PLN.

Możesz również polubić…

Skip to content