Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku

Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Nazwa inwestycji: Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 681) w Brańsku

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 w Brańsku, dostosowująca go do istniejącego obciążenia ruchem oraz wymaganych standardów technicznych i użytkowych. Obecny stan tej infrastruktury oceniany na zły i co najwyżej zadowalający, kwalifikuje tę ulicę do pilnej przebudowy, zwłaszcza, że trasa ta pełni funkcję głównej osi komunikacyjnej miasta. Do wykonania przedsięwzięcia konieczne będzie opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych, rozbiórkowych, konstrukcyjnych (podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic), instalacyjnych (oświetlenie)
i wykończeniowych.

1) Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy;
2) Przewidywany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2025 r.
3) Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 8 422 000,00 PLN;
4) Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 422 000,00 PLN;
5) Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,0106862 %;
6) Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 8 000 000 PLN.

Możesz również polubić…

Skip to content