Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo

Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo

Opis inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 677 Przedsięwzięcie stanowi kontynuację modernizacji przedmiotowej drogi od wykonanej obwodnicy m. Konarzyce w kierunku m. Śniadowo. Jej celem jest dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do wymaganych prawem standardów technicznych i użytkowych dla dróg klasy G. W zadaniu przewidziano takie zagospodarowanie pasa drogowego, które uwzględni potrzeby wszystkich uczestników ruchu drogowego. Inwestycja służyć ma zbieraniu i rozprowadzaniu ruchu z węzła „Łomża Południe” w ciągu drogi ekspresowej S61 (dowiązanie do DW677 poprzez łącznik do DK63) w kierunku Łomży i Śniadowa.

  1. Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy;
  2. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2024 r.
  3. Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 52.635.000,00 PLN;
  4. Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 2.635.000,00 PLN;
  5. Procentowy udział własny – 5,00061745 %;
  6. Kwota wnioskowanych środków – 50.000.000 PLN.

Możesz również polubić…

Skip to content