Raport z Konsultacji Społecznych dotyczący „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku udostępnia Raport z Konsultacji Społecznych dotyczący  „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi  i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu dostępnym pod adresem https://tiny.pl/wh3np.

Raport z Konsultacji Społecznych – zestawienie wniosków z odpowiedziami

Raport z Konsultacji Społecznych – część opisowa

Możesz również polubić…

Skip to content