Projekt ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej 672 na odcinku Mikaszówka – Rudawka

Podlaski Zarząd Dróg wojewódzkich w Białymstoku opracowuje dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr Nr 672 na odcinku Mikaszówka – Rudawka.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Drogowiec Sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Białystok.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Płaska (pow. augustowski) i obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o łącznej długości około 9100 m w ciągu drogi wojewódzkiej nr 672. W ciągu ścieżki projektuje się wykonanie kładki nad rzeką Piecówka oraz pozostałej infrastruktury technicznej niezbędnej do jej prawidłowego funkcjonowania. Lokalizację przedsięwzięcia i obszar oddziaływania przedsięwzięcia przedstawiono na mapie orientacyjnej (rys. 1).
Całkowita powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi około 17 ha. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w istniejących granicach pasa drogowego oraz na działkach przejmowanych pod pas drogowy w trybie specustawy drogowej (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej – ZRID), na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Orientacja Rudawka

PZT_672_06.05.2020-Ark_1_297x960

PZT_672_06.05.2020-Ark_2_297x3100

PZT_672_06.05.2020-Ark_3_420x1845

PZT_672_06.05.2020-Ark_4_297x3145

PZT_672_06.05.2020-Ark_5_297x1560

PZT_672_06.05.2020-Ark_6_297x1100

PZT_672_06.05.2020-Ark_7_297x700

 

Możesz również polubić…

Skip to content