Konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentacji na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678

Raport z konsultacji dotyczący obwodnicy m. Sokoły

Z uwagi na obowiązujące obecnie ograniczenia, związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w związku z zakazem organizowania zgromadzeń, zebrań, spotkań oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo w zastępstwie bezpośrednich konsultacji społecznych,  Wykonawca dokumentacji projektowej – Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o., działając z upoważnienia Inwestora: Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zaprasza Państwa na elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678”.

Materiały dotyczące projektowanej drogi oraz wzór wniosku zamieszczono na stronach internetowych:
• Pracowni Projektowej KOMI Sp. z o.o.: www.komi.net.pl
• Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich: www.pzdw.bialystok.pl
• Urzędu Gminy Sokoły: www.sokoly.pl

Uwagi i wnioski dotyczące inwestycji prosimy przekazywać w terminie do dnia: 03.06.2020 r. pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną lub faksem na jeden z adresów:
Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.
ul. Waszyngtona 24 lok. 197
15-274 Białystok
email: biurokomi@gmail.com
tel./fax: 85 74 20 117
lub
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
ul. Elewatorska 6,
15-620 Białystok,
fax: 085 67 67 153,
email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej

plakat

wzór wniosku

Karta informacyjna

Rys. 1. Orientacja

Rys. 2. PZT

Rys. 3. Przekroje normalne

 

Możesz również polubić…

Skip to content