Elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem, Gmina Jedwabne”

Ogłoszenie

Wykonawca dokumentacji projektowej, Drogowiec Sp. z o.o., działając z upoważnienia Inwestora: Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

zaprasza na elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pn.

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem, Gmina Jedwabne

Materiały dotyczące projektowanej drogi oraz wzór wniosku zamieszczono na stronach internetowych:

 

Uwagi i wnioski dotyczące inwestycji prosimy przekazywać w terminie do dnia: 19.02.2021 r. pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną lub faksem na jeden z adresów:

Drogowiec sp. z o.o. Upalna 1A lok. 58, 15-668 Białystok

e-mail: biuro@spdrogowiec.pl

lub

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Elewatorska 6,  15-620 Białystok, 

fax: 085 67 67 153,

e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

 

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione.

Opis_Jedwabne_konsultacje

Plakat_Jedwabne

PZT_Jedwabne-Arkusz1

PZT_Jedwabne-Arkusz2

Rys_0_Plan_orientacyjny

Wniosek na konsultacje

 

Raport z konsultacji

Zamieszczamy raport z konsultacji społecznych dot. opracowania dokumentacji projektowej na zadanie budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem. Raport zawiera odpowiedzi na wnioski mieszkańców oraz plan sytuacyjny.

Raport_z_konsultacji

PZT_Jedwabne-Arkusz1

PZT_Jedwabne-Arkusz2

Rys_0_Plan_orientacyjny

Wnioski_Konsultacje_zanimizowane_OK

Plan zagospodarowania terenu dot. zmian uwzględnionych po konsultacjach społecznych dot. Opracowania dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem.

PZT_Jedwabne-Arkusz1 420×1300 po uwagach po konsultacjch

PZT_Jedwabne-Arkusz2 420×2100 po uwagach po konsultacch

Możesz również polubić…

Skip to content