Ankieta z mieszkańcami obszarów, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Cross border Cooperation Programme
Poland Belarus Ukraine 2014-2020

Badanie dotyczące Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Szanowni Państwo, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Firma EU-Consult Sp. z o.o. prowadzi badanie pn. „Ewaluacja wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów szczegółowych dwóch programów: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020″.

W ramach ewaluacji przeprowadzane są badania w formie ankietowej z mieszkańcami obszarów, na których realizowano projekty w ramach wyżej wymienionych Programu Współpracy Transgranicznej.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki wykorzystane zostaną wyłączenie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie badania posłużą wyłącznie do celów badawczych. Członkowie zespołu zobowiązani są do zachowania poufności zgromadzonych danych i opinii.

Ankieta dotycząca Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dostępna jest pod linkiem:

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/576689?lang=pl

 

Możesz również polubić…

Skip to content