Spotkanie poświęcone rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej

Spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Hajnówka

8 października – Spotkanie poświęcone rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej

8 października w odbyło się zorganizowane przez Wójta Gminy Hajnówka spotkanie poświęcone rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej. Jednym z omawianych tematów była ścieżka rowerowa Hajnówka – Białowieża. Ścieżka rowerowa jest ważnym tematem dla lokalnych samorządów i dla turystów – główną motywacją do jej powstania jest zapewnienie bezpieczeństwa przy jednoczesnym dostępie do oferty turystycznej regionu.
Zaproponowane zostało przygotowanie procesu, w który włączeni będą mieszkańcy regionu oraz różne podmioty zainteresowane wspomnianą tematyką. Na spotkaniu przedstawiono również rozwiązania techniczne dotyczące infrastruktury mające na celu minimalizację ingerencji w naturę.
Uczestnicy spotkania wyrazili gotowość udziału w procesie, w którym do konsultacji zaproszone zostaną różne grupy interesariuszy.

 

Spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Hajnówka

Spotkanie poświęcone rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej

8 października - Spotkanie poświęcone rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej

Spotkanie poświęcone rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej

Spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Hajnówka

Spotkanie poświęcone rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej

Spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Hajnówka

Spotkanie poświęcone rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej

Możesz również polubić…

Skip to content