Konsultacje społeczne. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew – granica województwa”

Ogłoszenie internetowe:

Biuro projektowe SBKiM Wojciech Grzybowski, jako wykonawca dokumentacji na zadanie:

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew – granica województwa”,

w porozumieniu z Inwestorem – Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,

zaprasza na II konsultacje społeczne dotyczące ww. inwestycji.

Planowany termin spotkania to 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Czyżewie (Sala konferencyjna)

18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34

Podczas spotkania zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi w rejonie ich posesji oraz ustalenia szczegółowej lokalizacji zjazdów na posesje. Materiały dotyczące projektowanej drogi zamieszczono na stronach internetowych:

  • Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich: www.pzdw.bialystok.pl
  • Urzędu Miejskiego w Czyżewie: www.umczyzew.pl

Uwagi i wnioski dotyczące inwestycji prosimy przekazywać w terminie do dnia: 22.11.2022 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na jeden z adresów:

SBKiM Wojciech Grzybowski, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 lok. 106, 15-111 Białystok,

e-mail: sbkim@o2.pl

lub

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Elewatorska 6,  15-620 Białystok,

e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i rozpatrzone.

ZAŁĄCZNIKI:

2_Zwięzły opis planowanych robót

3_Plan orientacyjny-DW690

4. Projekt_zagospodarowania_terenu

Możesz również polubić…

Skip to content