Konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 w Kolnie”

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej: „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 w Kolnie”

Wykonawca dokumentacji projektowej pracownia projektowa – PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło z upoważnienia Inwestora – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku   zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących inwestycji drogowej: „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 w Kolnie”, które z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z trwającą  epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) odbędą się w formie elektronicznej.

Głównym celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców i zainteresowanych podmiotów z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi zawartymi w koncepcji projektowej. Jednocześnie informujemy, że w czasie konsultacji społecznych zainteresowane osoby będą miały możliwość zgłaszania uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji.

Uwagi i wnioski dotyczące inwestycji prosimy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 22.01.2021 r. pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na jeden z poniższych  adresów:

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
inż. Zygmunt Bieryło
Modrzewiowa 19,
16-061 Juchnowiec Kościelny,
email: zygmuntbierylo@wp.pl

lub

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6,
15-620 Białystok,
email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Każda przesłana wiadomość powinna zawierać informacje, której działki dotyczą uwagi lub wnioski, być podpisana przez właściciela działki lub osobę upoważnioną oraz zawierać dane umożliwiające późniejszy, ewentualny kontakt. Wiadomości anonimowe i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dalsze przekazywanie informacji o konsultacjach sąsiadom, mieszkańcom
i znanym Państwu właścicielom działek położonych w obrębie projektowanej inwestycji celem dotarcia do jak najliczniejszej grupy osób zainteresowanych. W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na lokalizację zjazdów.

Zapraszamy do aktywnego udziału w niniejszych konsultacjach.

Opis projektowanej inwestycji

Rys 1-Plan orientacyjny

Rys 2-Koncepcja planu sytuacyjnego

 

Możesz również polubić…

Skip to content