Z głębokim smutkiem i żalem informujemy o śmierci Ś.P. Józefa Władysława Sulimy, wieloletniego Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy o śmierci Ś.P. Józefa Władysława Sulimy, wieloletniego Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Józef Władysław Sulima urodził się 20 marca 1960 r. w Dąbrowie Białostockiej.

Przez całe swoje życie był człowiekiem czynu o niespożytej energii i pasji działania. Zdobywając doświadczenie zawodowe, od roku 1980 do dzisiaj, przeszedł niemalże wszystkie możliwe szczeble kariery zawodowej w strukturach organizacyjnych drogownictwa, zaczynając od  technika drogowego w Obwodzie Drogowym Nr 3 w Suchowoli Rejonu Dróg Publicznych w Sokółce do Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

W całym okresie 40-letniej pracy w krajowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych drogownictwa zawsze starał się poszerzać swoją wiedzę, rozwijać umiejętności i podnosić kwalifikacje. Oprócz pracy administratora sieci drogowej bliskie mu były problemy z zakresu nadzoru inwestorskiego. Często uczestniczył lub współorganizował specjalistyczne szkolenia zawodowe, kursy i seminaria dotyczące zarówno organizacji i zarządzania drogami, jak również  wdrażania nowoczesnych technologii i materiałów drogowych.

W pracy zawodowej i kontaktach branżowych dał się poznać jako wyjątkowo sprawny organizator, pasjonat drogownictwa i wysokiej klasy specjalista. Cechowała go głęboka wrażliwość, otwartość na ludzkie problemy i skromność osobista.

Największą jego chlubą i owocem działalności na niwie rozwoju regionalnej sieci drogowej były bez wątpienia zrealizowane i finalizowane obecnie duże, liniowe projekty drogowe trwale zmieniające transportowe oblicze Podlasia, otwierające nowe możliwości rozwojowe regionu zwłaszcza w aspekcie gospodarczym i turystycznym. To właśnie dzięki Jego uporowi i konsekwencji udało się pozyskać znaczne środki z budżetu UE na drogi wojewódzkie.

Józef W. Sulima znany był też z aktywnej i szerokiej działalności popularyzującej problemy komunikacji i transportu w regionie (SITK RP), związkowej oraz społecznej, głównie w sferze służb mundurowych.

Za swoje zasługi uhonorowany był licznymi wyróżnieniami resortowymi m.in. Honorowymi Odznakami: „Zasłużony dla drogownictwa” i „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotą Odznaką Honorową SITK RP oraz  Srebrnymi Medalami: „Za zasługi dla Policji” i „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Odszedł przedwcześnie, mając zaledwie 60 lat, do końca kierując zarządem dróg, jego kadrą i statutową działalnością.

      Zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dyrekcja i pracownicy Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Składamy szczere kondolencje oraz przesyłamy słowa otuchy i wsparcia rodzinie i najbliższym, w szczególności żonie oraz dzieciom.

PZDW w Białymstoku

Możesz również polubić…

Skip to content