Konsultacje społeczne DW 678 w m. Mazury

Podlaski  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zaprasza na konsultacje

Dokumentacji Projektowej dla zadania:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.

  1. Przedmiot konsultacji:

Prezentacja założeń do projektu oraz propozycji obwodnic miejscowości Mazury i Brok.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania opinii i uwag w trakcie spotkania z zespołem projektowym.

  1. Termin i miejsce konsultacji:

Wtorek, 13 września 2016 roku, godz. 11:00,

Wiejski Dom Kultury w Mazurach.

Może Ci się również spodoba

Skip to content