Konsultacje dotyczące budowy ścieżki rowerowej Białowieża – Hajnówka.

Już 12 stycznia 2022 roku odbędzie się spotkanie otwierające konsultacje na temat przebiegu ścieżki rowerowej Białowieża – Hajnówka.

Konsultacje odbywać się będą w dwóch etapach.

Pierwszy, to spotkanie otwierające, które z racji na sytuację pandemiczną odbędzie się 12 stycznia 2022r., w godzinach 17.00 – 20.00 w formule on-line na platformie ZOOM.
W trakcie spotkania pojawią się informacje niezbędne do dalszej pracy, w tym zaprezentowane zostaną różne proponowane warianty przebiegu ścieżki i możliwości techniczne rozwiązań.

Drugi etap to spotkania warsztatowe, które zorganizowane będą w Hajnówce i Białowieży, tym samym umożliwiając udział jak najszerszemu gronu mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Zebrane wnioski, propozycje i rekomendacje będą podstawą do podjęcia decyzji przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w sprawie przebiegu ścieżki, w połowie 2022r.

Wszelkie informacje dotyczące konsultacji będą umieszczane na stronie: www.sciezkabialowieska.pl, która zostanie uruchomiona przed pierwszym spotkaniem konsultacyjnym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@sciezkabialowieska.pl lub telefoniczny: +48 785 855 910.

LINK DO SPOTKANIA >>>

Możesz również polubić…

Skip to content