Konsultacje społeczne – „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew – granica województwa”

Ogłoszenie internetowe:
Biuro projektowe SBKiM Wojciech Grzybowski, jako wykonawca dokumentacji na zadanie:
„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew – granica województwa”, w porozumieniu z Inwestorem – Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące ww. inwestycji.
Planowany termin spotkania to 22 lipca 2022 r. (piątek) o godzinie 9:00 w siedzibie:
Urzędu Miejskiego w Czyżewie (Sala konferencyjna)
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34

Podczas spotkania zostaną omówione propozycje rozwiązań projektowych, z którymi można zapoznać się już teraz. Materiały dotyczące projektowanej drogi zamieszczono na stronach internetowych:

  • Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich: www.pzdw.bialystok.pl
  • Urzędu Miejskiego w Czyżewie: www.umczyzew.pl

Uwagi i wnioski dotyczące inwestycji prosimy przekazywać w terminie do dnia: 29.07.2022 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na jeden z adresów:
SBKiM Wojciech Grzybowski, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 lok. 106, 15-111 Białystok,
e-mail: sbkim@o2.pl

lub

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Elewatorska 6, 15-620 Białystok,
e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl
Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i rozpatrzone.

2_Zwięzły opis planowanych robót

3_Plan orientacyjny-DW690

4_Wariant_1-DW690

5_Wariant_2-DW690

6_Wariant_3-DW690


RAPORT Z KONSULTACJI

7_Raport z konsultacji społecznych w dn 22.07.2022

Wariant_4-DW690_Czyżew 1

Wariant_4-DW690_Czyżew 2

Wariant_4-DW690_Czyżew 3

Wariant_4-DW690_Czyżew 4

Wariant_4-DW690_Czyżew 5

Wariant_4-DW690_Czyżew 6

Wariant_4-DW690_Czyżew 7

Możesz również polubić…

Skip to content