Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa

Poniżej zamieszczamy raport z udostępnienia  projektu w ramach 2 konsultacji społecznych: 

raport z udostępnienia projektu- II konsultacje społeczne

 

Dotyczy: „Opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa

Termin udostępnienia projektu: do dnia 22.05.2020 r.

Z uwagi na obowiązujące obecnie ograniczenia, związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w związku z zakazem organizowania zgromadzeń, zebrań, spotkań oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo w zastępstwie konsultacji społecznych, które miały zostać zorganizowane, zgodnie z ustaleniami ze spotkania konsultacyjnego w dniu 11.12.2019 r., umożliwiamy Państwu w innej formie zapoznanie się z projektowaną trasą ścieżki rowerowej.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wraz z Jednostką Projektową SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce zapraszają do zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi w związku z opracowaną dokumentacją projektową dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa”.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Hajnówka oraz gminy Białowieża, na odcinku od ulicy Celnej w m. Hajnówka do granicy państwa polskiego, po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 689. Długość projektowanej ścieżki wynosi około 21 km.

Mając na uwadze oczekiwania miejscowej ludności oraz zainteresowanych stron PZDW w Białymstoku pragnie, aby wszelkie kwestie związane z wykonaniem ścieżki zostały rozstrzygnięte na etapie projektowania inwestycji.

W związku z powyższym do dnia 22.05.2020 r. będzie możliwość zapoznania się z projektem budowy drogi rowerowej, umieszczonym  na stronach internetowych:

  • Przedstawiciela Inwestora, tj. PZDW w Białymstoku:

LINK

  • Jednostki projektowej, tj. SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce:

PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa / 2019 – 2020. • SAFEGE Polska

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektu można przesyłać w formie pisemnej pocztą lub e-mailem na poniżej podane adresy do dnia 22.05.2020 r.:

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej do dnia 30.12.2019 r., na poniżej podane adresy:

Zamawiający:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok
tel. (85) 67 67 130 fax. (85) 67 67 153
email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Jednostka projektowa:
SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Tel.: +48 22 47 942 47, Fax: +48 22 47 942 48,
e-mail: biuro@safege.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej

Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.1 | Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.2Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.3Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.4Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.5Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.6Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.7Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.8Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.9Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.10Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.11Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.12Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.13Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.14 | Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.15Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.16Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.17Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.18Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.19Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.20Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.21 | Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.22 | Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.23 | Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.24 | Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.25 | Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.26Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.27Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.28Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.29Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.30Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.31Druk Arkusze_syt 2010 W2-2.32

Możesz również polubić…

Skip to content