Konsultacje społeczne w Sokołach

Szanowni Państwo
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku opracowuje projekt: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury. Planowana rozbudowa zlokalizowana jest na terenie dwóch gmin: Sokoły i Wysokie Mazowieckie na długości około 20km. Mając na uwadze oczekiwania miejscowej ludności PZDW w Białymstoku pragnie, aby wszelkie kwestie związane z rozbudową drogi zostały rozstrzygnięte na etapie projektowania inwestycji.
W związku z powyższym dnia 24 stycznia 2017 roku, godz. 11:00,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach, ul. Kolejowa 3 odbędzie się spotkanie Inwestora, miejscowych władz samorządowych i jednostki projektowej z zainteresowanymi mieszkańcami gm. Sokoły.
Zakres inwestycji

Konsul1

Na spotkaniu zostaną przedstawione oraz omówione przyjęte rozwiązania projektowe, w związku z tym będzie możliwość wglądu do dokumentacji projektowej, wyrażenia swoich opinii, uwag oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych projektowana inwestycją do bezpośredniego udziału w debacie.

Zamawiający:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul. Elewatorska 13/22

15-620 Białystok

tel. (85) 67 67 130

fax. (85) 67 67 153

email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Jednostka projektowa:

DROGOWSKAZ s c M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22

15-620 Białystok

tel. (85) 65 20 680

fax. (85) 65 20 680

email: drogowskaz-sc@o2.pl

 

PZDW Odcinek 1 ark.2 297×2150

PZDW Odcinek 1 ark.3 297.2250

PZDW Odcinek 1 ark.4 297×2150

PZDW Odcinek 1 ark.4a 297×594

PZDW Odcinek 1 ark.5 297.2250

PZDW Odcinek 1 ark.1 297×2400

Możesz również polubić…

Skip to content