Ogłoszenie o konsultacjach Suwałki–Filipów. Czwartek 17 listopada 2016 roku, godz. 10:00

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W BIAŁYMSTOKU

Zaprasza na konsultacje Dokumentacji Projektowej dla zadania:
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 652 wraz z drogowymi obiektami
inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną
na odcinku granica województwa – Suwałki wraz z obejściem m. Filipów.

  1. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Prezentacja propozycji budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 652 w granicach gminy Filipów. Cały projekt obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 652 o łącznej długości ok. 28,5km wraz z obwodnicą m. Filipów. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania opinii i uwag w trakcie spotkania z zespołem projektowym.

  1. TERMIN I MIEJSCE KONSULTACJI

Czwartek 17 listopada 2016 roku, godz. 10:00,

Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45.

ulotka_suwalki

Możesz również polubić…

Skip to content