Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia

UMOWA nr 01/2023 zawarta dnia 24 listopada 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa/ Ministrem Infrastruktury a Województwem Podlaskim o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania obwodnicowego pod nazwą:

„Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia”  

Całkowita wartość zadania     20 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg     16 000 000,00 zł

Udział budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego     4 000 000,00 zł

Beneficjent:     WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta     Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Okres realizacji Projektu: 10.2023 – 10.2025

 

Projekt pn.: „Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia” obejmuje budowę ok. 18,8 km dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na zaplanowanych odcinkach:

 1. Droga wojewódzka Nr 645 na odcinku Zbójna – Nowogród
 2. Droga wojewódzka Nr 659 na odcinku Bielsk Podlaski – Augustowo
 3. Droga wojewódzka Nr 664 (ul. Bohaterów Westerplatte) między skrzyżowaniami z ulicami: Wybickiego
  i Limanowskiego w Augustowie
 4. Droga wojewódzka Nr 676 na odcinku Supraśl – Podsokołda
 5. Droga wojewódzka Nr 684 Bielsk Podlaski – Narew w m. Biała

Projekt pn.: „Budowa dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich Podlasia” dotyczący zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegających w szczególności na budowie lub przebudowie: dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów, obejmuje na zaplanowanych odcinkach wykonanie:

 1. Droga wojewódzka Nr 645 na odcinku Zbójna – Nowogród
 • Droga dla pieszych i rowerów:

Początek w km ok. 38+400,

Koniec w km ok. 45+431 (dowiązanie do istniejącej ścieżki rowerowa po str. L),

Z wyłączeniem odcinka od km 43+230 do km 43+550

Długość odcinka wynosi 6711 m,

Szerokość w terenie zabudowanym 2,5 m,

Szerokość poza terenem zabudowanym 3,0 m,

Nawierzchnia: bitumiczna,

Doświetlenie przejść dla pieszych i rowerów,

Odwodnienie pasa drogowego nastąpi powierzchniowo do rowów drogowych oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej i wpustów drogowych, które odprowadzają wodę do rowów drogowych. Istniejące przepusty pod DW zostanie przedłużone w celu dostosowania do projektowanych parametrów.

 • Przejścia dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerów:

38+400 (droga gminna, ul. Tartaczna, miejscowość Zbójna)

39+651 (droga wewnętrzna)

40+130 (1889B droga powiatowa)

40+862 (droga gminna wewnętrzna)

41+715 (1893B droga powiatowa)

42+567 (129023B droga gminna)

42+743 (droga wojewódzka Nr 648)

43+575 (2652B droga powiatowa, ul. Poległych)

43+865 (105849B droga gminna)

43+970 (droga wewnętrzna)

44+245 (105848B droga gminna, ul. Poległych)

44+384 (2651B droga powiatowa, ul. Miastkowska)

45+407 (2649B droga powiatowa, ul. Łomżyńska)

Szerokość przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów 4,3 m,

Nawierzchnia: bitumiczna,

Wszystkie będą doświetlone.

 • Przejścia dla pieszych:

39+878 (istniejące przez DW 645)

42+754 (istniejące przez DW 645)

43+562 (istniejące przez DW 645)

44+355 (istniejące przez DW 645)

44+379 (istniejące przez DW 645)

44+548 (istniejące przez DW 645)

45+394 (istniejące przez DW 645)

Szerokość przejścia dla pieszych 4,0 m,

Nawierzchnia: bitumiczna,

Wszystkie będą doświetlone.

 • Perony przystankowe:

km 39+802, istniejący peron dł. 18,5m, dostosowanie do przyległej drogi dla pieszych i rowerów,

km 41+641, istniejący peron dł. 18,0m, dostosowanie do przyległej drogi dla pieszych i rowerów, projektowane oświetlenie

km 42+674, istniejący peron dł. 18,5m, dostosowanie do przyległej drogi dla pieszych i rowerów,

km 44+302, istniejący peron dł. 19,5m, dostosowanie do przyległej drogi dla pieszych i rowerów,

Nawierzchnia z kostki brukowej.

 • Inne istotne elementy infrastruktury:

Budowa i przebudowa zjazdów,

Przebudowa chodników,

Przebudowa skrzyżowań z wlotami dróg bocznych,

Budowa i przebudowa przepustów,

Budowa i przebudowa systemu odwodnienia korpusu drogowego.

Przebudowa uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją.

 1. Droga wojewódzka nr 659 na odcinku Bielsk Podlaski – Augustowo
 • Droga dla pieszych i rowerów:

Początek w km ok. 0+539,

Koniec w km ok. 5+318,

Z wyłącznie odcinka od km 2+180 do km 2+858 (budowa S19)

Długość odcinka wynosi ok 4100 m,

Szerokość 3,0 m,

Nawierzchnia: bitumiczna,

Doświetlenie przejść dla pieszych i rowerów,

Odwodnienie pasa drogowego nastąpi powierzchniowo do kanalizacji deszczowej i wpustów drogowych, które odprowadzają wodę do rowów drogowych.

 • Przejścia dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerów:

0+583 (przez DW 659)

1+345 (107324B droga gminna, ul Obwodowa)

1+653 (droga gminna wewnętrzna, ul. Scaleniowa)

2+022 (droga gminna wewnętrzna, ul. Wiatrakowa)

2+946 (droga gminna wewnętrzna)

3+567 (droga gminna wewnętrzna)

5+004 (107460B droga gminna)

5+019 (przez DW 659)

Szerokość przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów 4,3 m,

Nawierzchnia: bitumiczna,

Wszystkie będą doświetlone.

 • Przejścia dla pieszych:

1+099 (przez DW 659)

1+329 (przez DW 659)

1+556 (przez DW 659)

3+635 (przez DW 659)

Szerokość przejścia dla pieszych 4,0 m,

Nawierzchnia: bitumiczna,

Wszystkie będą doświetlone.

 • Perony przystankowe:

– km 0+829, peron – chodnik, dostosowanie do przyległej drogi dla pieszych i rowerów,

– km 1+369, peron – dostosowanie do przyległej drogi dla pieszych i rowerów,

– km 3+677, istniejący peron dł. 18,5m, dostosowanie do przyległej drogi dla pieszych i rowerów,

– km 4+011, peron – dostosowanie do przyległej drogi dla pieszych i rowerów,

– km 4+790, peron – dostosowanie do przyległej drogi dla pieszych i rowerów,

 • Inne istotne elementy infrastruktury:

Budowa i przebudowa zjazdów,

Przebudowa i budowę chodników,

Przebudowa skrzyżowań z wlotami dróg bocznych,

Budowa i przebudowa przepustów,

Budowa i przebudowa systemu odwodnienia korpusu drogowego,

Przebudowa uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją.

 1. Droga wojewódzka Nr 664 (ul. Bohaterów Westerplatte) między skrzyżowaniami z ulicami Wybickiego i Limanowskiego w Augustowie – projektu i buduj
 • Droga dla pieszych i rowerów:

Początek w km ok. 0+810,

Koniec w km ok. 1+050

Długość odcinka wynosi ok 240 m,

Szerokość 3,0 m, w trudnych warunkach 2,5 m,

Nawierzchnia: bitumiczna,

Ewentualne doświetlenie przejść dla pieszych i rowerów.

 • Przejścia dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerów:

Brak dany inwestycja w fazie przygotowawczej

 • Perony przystankowe: BRAK
 • Inne istotne elementy infrastruktury:

Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad Kanałem Augustowskim,

Ewentualna budowa i przebudowa zjazdów,

Ewentualna przebudowa i budowę chodników,

Ewentualna przebudowa skrzyżowań z wlotami dróg bocznych,

Ewentualna budowa i przebudowa systemu odwodnienia korpusu drogowego,

Ewentualna przebudowa uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją.

 1. Droga wojewódzka nr 676 na odcinku Supraśl – Podsokołda
 • Droga dla rowerów:

Początek w km ok. 21+596 (dowiązanie do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego po str. P)

Koniec w km ok. 29+020,

Długość odcinka wynosi ok 7400 m,

Szerokość 2,5 m,

Nawierzchnia: bitumiczna,

Brak oświetlenia drogowego,

Odwodnienie powierzchniowe do rowów drogowych.

 • Przejścia dla pieszych: BRAK
 • Przejazdy dla rowerów:

Droga Powiatowa nr 1435B (droga gruntowa naturalna szerokość korony 6,0m) klasa Z,

km DW 676 22+827,

Szerokość przejazdu dla rowerów 2,5 m,

Nawierzchnia: bitumiczna,

Brak oświetlenia drogowego,

Odwodnienie powierzchniowe do rowów drogowych.

 • Perony przystankowe: BRAK
 • Inne istotne elementy infrastruktury:

Budowa i przebudowa zjazdów,

Budowa chodników,

Przebudowa skrzyżowań z wlotami dróg bocznych,

Budowa i przebudowa przepustów,

Budowa i przebudowa systemu odwodnienia korpusu drogowego,

Przebudowa uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją.

 1. Droga wojewódzka Nr 684 Bielsk Podlaski – Narew w m. Biała
 • Droga dla pieszych i rowerów:

Początek w km ok. 4+918 (dowiązanie do istniejącej ścieżki rowerowa po str. P)

Koniec w km ok. 5+368 (za zjazdem w km 5+365 str. P),

Długość odcinka wynosi ok 450 m,

Szerokość 3,0 m,

Nawierzchnia: kostka brukowa bezfazowa,

Na odcinku  4+952 – 5+120 istnieje oświetlenie drogowe zlokalizowane na istniejącej

napowietrznej linii komunalnej,

Odwodnienie pasa drogowego nastąpi powierzchniowo do projektowanej kanalizacji deszczowej i wpustów drogowych, które odprowadzają wodę do rowów drogowych. Istniejący przepust pod DW zostanie przedłużony w celu dostosowania do projektowanych parametrów.

 • Przejścia dla pieszych: BRAK
 • Przejazdy dla rowerów: BRAK
 • Perony przystankowe:

Początek w km ok. 5+162

Koniec w km ok. 5+182,

Długość: 20 m,

Szerokość min. 1,5m,

Nawierzchnia: kostka brukowa bezfazowa,

Oświetlenie brak.

 • Inne istotne elementy infrastruktury:

Budowa i przebudowa zjazdów,

Budowa i przebudowa przepustów,

Budowa i przebudowa systemu odwodnienia korpusu drogowego,

Przebudowa uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją.

Możesz również polubić…

Skip to content