Raport z Konsultacji Społecznych dotyczący zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki”

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku udostępnia Raport z Konsultacji Społecznych dotyczący zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki”

Raport z konsultacji – część opisowa

Możesz również polubić…

Skip to content