Konsultacje społeczne – droga wojewódzka nr 672

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi dla zadania: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 672 na odcinku przejście przez m. Płaska wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej” Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wraz z Pracownią Projektową KOMI zapraszają na konsultacje społeczne, których głównym celem jest poinformowanie przedstawicieli społeczności lokalnej oraz przedstawicieli organów administracji publicznej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantów inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora, a także stworzenie właścicielom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniu 20.10.2022 r., o godz. 10:00 w Centrum Informacji Turystycznej w m. Płaska 57A.

Możesz również polubić…

Skip to content