Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie. Raport z konsultacji społecznych

W ramach opracowania dokumentacji technicznej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie wraz z obejściem m. Brok i m. Mazury.” odbyły się spotkania konsultacyjne ze społeczeństwem w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach oraz w Urzędzie Miejskim Wysokie Mazowieckie. Celem prowadzonych konsultacji było zapoznanie społeczeństwa z rozwiązaniami sytuacyjno-wysokościowymi drogi wojewódzkiej Nr 678 na terenach gmin Sokoły i Wysokie Mazowieckie.

Szczegóły w raporcie ze spotkań do pobrania.

678DW_Rys.1

678DW_Rys.2

678DW_Rys.3

678DW_Rys.4

678DW_Rys.5

678DW_Rys.6

678DW_Rys.7

678DW_Rys.8

678DW_Rys.9

678DW_Rys.10

678DW_Rys.11

678DW_Rys.12

678DW_Rys.13

Plan orientacyjny

Opis_techniczny_DW_678

Możesz również polubić…

Skip to content