KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące projektu: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie–Nowogród”

Celem opracowania jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie–Nowogród wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Inwestor
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
tel. (85) 67 67 130
 LOGO

ZAKRES OPRACOWANIA
  • budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie–Nowogród,
  • przebudowa drogi serwisowej w m. Nowogród
  • budowę i przebudowę parkingów i zatok postojowych – o ile zajdzie taka konieczność,
  • przebudowa zjazdów,
  • przebudowa przepustów pod korona drogi,
  • przebudowa systemu odwodnienia drogi,
  • przebudowa lub zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycja.

Realizacja ścieżki rowerowej będzie wymagała pozyskania fragmentów terenu na potrzeby pasa drogowego.

CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i moje wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.
Informujemy, że konsultacje społeczne, na których zostanie zaprezentowany projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie–Nowogród odbędą się:

  1. 26-01-2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 (budynek Urzędu Miasta),
  2. 26-01-2023 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Łomżyńskiej 44.

Informujemy również, iż w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie oraz Urzędzie Gminy w Zbójnej można zapoznać się z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej i po konsultacjach społecznych, zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące budowy drogi i złożyć je w w/w urzędach lub przesłać na adres Inwestora lub Biura Projektów.

Załączniki:
Formularz wniosków
Mapa orientacyjna
Materiały informacyjne Zbójna
Materiały informacyjne Nowogród
Ścieżka rowerowa_1
Ścieżka rowerowa_2
Ścieżka rowerowa_3
Ścieżka rowerowa_4
Ścieżka rowerowa_5
Ścieżka rowerowa_6
Ścieżka rowerowa_7
Ścieżka rowerowa_8
Ścieżka rowerowa_9
Ścieżka rowerowa_10

Możesz również polubić…

Skip to content