Raport z Konsultacji Społecznych dotyczący zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku przejście przez m. Płaska wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej ”

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku udostępnia Raport z Konsultacji Społecznych dotyczący zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku przejście przez m. Płaska wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Raport z konsultacji – część opisowa

Możesz również polubić…

Skip to content