Konsultacje społeczne dotyczące budowy i rozbudowy skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach

Szanowni Państwo,

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku opracowuje projekt  „Budowa i rozbudowa skrzyżowania ul. 3 Maja (droga wojewódzka nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.  Planowana rozbudowa zlokalizowana jest głównie na ulicy 3 Maja w Milejczycach na długości około 1 km. Mając na uwadze oczekiwania miejscowej ludności PZDW w Białymstoku pragnie, aby wszelkie kwestie związane z rozbudową drogi zostały rozstrzygnięte na etapie projektowania inwestycji.

 

W związku z powyższym dnia 5 sierpnia 2016 r. o godzinie 1000
w świetlicy wiejskiej w Milejczycach ul. Parkowa 20 odbędzie się spotkanie inwestora, miejscowych władz samorządowych i jednostki projektowej z zainteresowanymi mieszkańcami Milejczyc i gminy.

 

Na spotkaniu zostaną przedstawione oraz omówione przyjęte rozwiązania projektowe, w związku z tym będzie istniała możliwość wglądu do dokumentacji projektowej, wyrażenia swoich opinii, uwag oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

 

Zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych projektowaną inwestycją do bezpośredniego udziału w debacie.

 

 Milejczyce

Zakres inwestycji RAmka

 

Zamawiający:

pzdw

15-620 Białystok
ul. Elewatorska 6
tel. (85) 67 67 130
fax. (85) 67 67 153
e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Jednostka Projektowa:

Projekt PROJEKTOWANIE  W BUDOWNICTWIE          

inż. Zygmunt Bieryło
16-061 Juchnowiec Kościelny,
ul. Modrzewiowa 19
tel.  (85)873 03 85
fax. (85) 873 01 28
e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl

Możesz również polubić…

Skip to content