Zajęcie pasa drogowego

PZDW w Białymstoku informuje, iż ze względu na panujące zimowe warunki atmosferyczne, wstrzymuje do odwołania, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, w celu prowadzenia robót ziemnych (np. rozkopy, wykopy, przeciski, budowa zjazdów).

Uwaga!
Wnioski na zajęcie pasa drogowego należy składać najpóźniej 2 tygodnie przed terminem planowanego zajęcia.


Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń obcych

Oświadczenie o ilości zatrudnianych osób

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy wniosek reklam w w pasie drogowym

Wniosek_o umieszczenie reklam_w_pasie_drogowym

Wniosek lokalizacja zjazdu

Wniosek obiekt

Wniosek reklamy

Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Skip to content