Struktura organizacyjna

Kierownictwo Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

p.o. Dyrektora: Krzysztof Barbachowski
Zastępca dyrektora do spraw utrzymania: Mirosław Hanczaruk
Zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych: Joanna Jungerman

Regulamin organizacyjny

Skip to content