Struktura organizacyjna

Kierownictwo Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Dyrektor: Józef Władysław Sulima
Zastępca dyrektora do spraw inwestycji: Krzysztof Barbachowski
Zastępca dyrektora do spraw utrzymania: Mirosław Hanczaruk
Zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych: Helena Kamińska

Regulamin organizacyjny PZDW 2018

Skip to content