Zajęcie pasa drogowego

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że z uwagi na  sprzyjające warunki pogodowe, z dniem 29 lutego wznawia wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 

Uwaga!
Wnioski na zajęcie pasa drogowego należy składać najpóźniej 2 tygodnie przed terminem planowanego zajęcia.


Wniosek o wydanie zezwolenia na_lokalizacje urządzeń obcych

Oświadczenie o ilości zatrudnianych osób

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy wniosek reklam w w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację i umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Wniosek o zajęcie pasa drogowego