Wydziały

Wydział Finansowy
tel. 85 67 67 142


Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
wudim@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 159


Zimowe Utrzymanie Dróg – dyżurny
tel. 85 67 67 149
zud@pzdw.wrotapodlasia.pl


Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
tel. 85 67 67 134


Wydział Zamówień Publicznych
wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 160


Wydział Planowania
tel. 85 67 67 152


Wydział ds. korzystania
z programów regionalnych
i unijnych
pru@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 148


Sekcja ds. kadr
wsp@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 137

Stanowisko ds. BHP i PPoż.
bhp@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 141


Wydział ds.
gospodarki nieruchomościami
tel. 85 67 67 147


Wydział Administracyjny
tel. 85 67 67 157
wa@pzdw.wrotapodlasia.pl


Wydział ds. informatyki
tel. 85 67 67 154


Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych
tel. 85 67 67 146


Stanowisko ds. audytu wewnętrznego
tel. 85 67 67 156


Inspektor Ochrony Danych
tel. 85 67 67 156

Skip to content