Wydziały

Wydział Finansowy
tel. 85 67 67 142

Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
wudim@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 159

Zimowe Utrzymanie Dróg – dyżurny
tel. 85 67 67 149
zud@pzdw.wrotapodlasia.pl

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
tel. 85 67 67 134
tel. 85 67 67 162

Wydział Zamówień Publicznych
wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 160

Wydział Planowania
tel. 85 67 67 152

Wydział ds. korzystania
z programów regionalnych
i unijnych
pru@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 148

Sekcja ds. kadr
wsp@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 137

Stanowisko ds. BHP i PPoż.
bhp@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 141

Wydział ds.
gospodarki nieruchomościami
tel. 85 67 67 147

Wydział Administracyjny
tel. 85 67 67 157
wa@pzdw.wrotapodlasia.pl

Wydział ds. informatyki
tel. 85 67 67 154

Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych
tel. 85 67 67 146l

Stanowisko ds. audytu wewnętrznego
tel. 85 67 67 156

Inspektor Ochrony Danych
tel. 85 67 67 156