WNIOSKI (Procedury)

KOMUNIKAT!

Z uwagi na niekorzystnie warunki atmosferyczne – niskie temperatury, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dniem 13 stycznia 2021r. – do odwołania, wstrzymuje proces wydawania decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót ziemnych związanych z umieszczeniem urządzeń obcych.

 

  Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej (Procedura)


Budowa lub przebudowa zjazdu (Procedura)


Umieszczenie obiektu handlowo usługowego (Procedura)


Umieszczenie reklamy (Procedura)


 Przejazdy pojazdów nienormatywnych


Opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie dróg wojewódzkich będących w zarządzie PZDW w Białymstoku


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji


Informacje dotyczące lokalizacji sieci światłowodowej


 Wnioski do pobrania (dokumenty)

Skip to content