Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację reklamy lub umieszczenie reklamy w pasie drogowym

POBIERZ

PZDW w Białymstoku informuje, iż ze względu na panujące zimowe warunki atmosferyczne, wstrzymuje do odwołania, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, w celu prowadzenia robót ziemnych (np. rozkopy, wykopy, przeciski, budowa zjazdów).

Uwaga!
Wnioski na zajęcie pasa drogowego należy składać najpóźniej 2 tygodnie przed terminem planowanego zajęcia.

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy wniosek reklam w pasie drogowym

Skip to content