Standardy techniczne na drogach

Standardy techniczne obowiązujące na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku reguluje Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg wojewódzkich w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2014 r.

Treść Zarządzenia w wraz z Załącznikami dostępna jest poniżej.

Wytyczne DSN

36_2014_kolorystyka_obiektow_inzynierskich

wt_beton_asfaltowy_ac11_do_warstwy_scieralnej_kr5_kr6

wt_beton_asfaltowy_ac16_do_warstwy_wiazacej_kr5_kr6

wt_beton_asfaltowy_ac22_do_warstwy_wiazacej_kr5_kr6

wt_beton_asfaltowy_ac22_do_warswty_podbudowy_kr5_kr6

wt_oznakowanie_poziome

wt_podbudowa_z_kruszywa_stabilizowanego_mechanicznie

wt_sma5dhs_do_warstwy_scieralnej_kr5_kr6

wt_sma8la_do_warstwy_scieralnej_kr5_kr6

wt_sma11_do_warstwy_scieralnej_kr5_kr6

wt_wymagania_wobec_badania_typu_mieszanek_mineralno_asfaltowych

wt_znaki_pionowe_i_konstrukcjie_wsporcze

wt_zwiazania_mieczywarstwowe_oraz_polaczenia_i_grubosci_pakietow_warstw

WT Bariery ochronne

zarzadzenie_2014_3_dyrektora_podlaskiego_zarzadu_drog_wojewodzkich_w_bialymstoku