Przejazdy pojazdów nienormatywnych

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 r., po wszystkich drogach publicznych w Polsce, przejazd pojazdu o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t  nie wymaga uzyskania zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.

W załączeniu pismo Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2019 r.

Skip to content