Strona główna

Najnowsze informacje


Informacja o planowanych inwestycjach z kanałami technologicznymi
          Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, działając z upoważnienia i w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich
Więcej informacji >>
Informacja o opracowywaniu dokuentacji technicznej dotyczącej rozbudowy skrzyżowania w miejscowości Raczki
            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, działając z upoważnienia i w imieniu zarządcy dróg
Więcej informacji >>
Informacja Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
    Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, działając z upoważnienia i w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich na terenie województwa
Więcej informacji >>


Regionalny System Ostrzegania