Strona główna

Najnowsze informacje


Konsultacje społeczne dotyczące budowy i rozbudowy skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach
Więcej informacji >>
Konsultacje dokumentacji projektowej dot. obwodnicy miejscowości Filipów
PZDW i Arkas-Projekt zapraszają na konsultacje dot. propozycji obwodnicy miejscowości Filipów w ramach budowy i rozbudowy DW 652..
Więcej informacji >>
Informacja Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
  Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, działając z upoważnienia i w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego
Więcej informacji >>
Ogłoszenie dotyczące procedury zajęcia pasa drogowego
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że z uwagi na okres zimowy, z dniem dzisiejszym zawiesza wydawanie decyzji administracyjnych
Więcej informacji >>
Raport z konsultacji społecznych – Juszkowy Gród-Zwodzieckie
W dniu 04.02.2015 r. odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 687 wraz z
Więcej informacji >>
Hajnówka – Jelonka – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-006/12 pn.: Hajnówka
Więcej informacji >>


Regionalny System Ostrzegania