Strona główna

Najnowsze informacje


Ogłoszenie o konsultacjach Suwałki–Filipów. Środa 16 listopada 2016 roku, godz. 11:00
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Zaprasza na konsultacje Dokumentacji Projektowej dla zadania: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 652
Więcej informacji >>
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2016/S 209-377741 z dnia 28.10.2016
Budowa i rozbudowa dr. woj. nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna  – materiały do pobrania
Więcej informacji >>
SIWZ – Zmiana i uzupełnienie 24.10.2016 r
Więcej informacji >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 2016-132250- do pobrania
Więcej informacji >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – do pobrania
Więcej informacji >>
SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu 2016-120031
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec –
Więcej informacji >>


Regionalny System Ostrzegania