Strona główna

Najnowsze informacje


Informacja dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 676 na odcinku Białystok- Supraśl
Informacja dot. DW 676 Białystok – Supraśl
Więcej informacji >>
Rozpoczęcie budowy i rozbudowy DW 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, iż w dniu 17.02.2017r. została podpisana umowa Nr WZP.2510.3.2017 na roboty budowlane polegające
Więcej informacji >>
Informacja Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – dotyczy Kanału technologicznego
INFORMACJA O KANALE TECHNOLOGICZNYM
Więcej informacji >>
Konsultacje społeczne Wysokie Mazowieckie – Przebudowa drogi wojewódzkiej 676
Szanowni Państwo Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku opracowuje projekt: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi
Więcej informacji >>
Konsultacje społeczne w Sokołach
Szanowni Państwo Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku opracowuje projekt: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z drogowymi
Więcej informacji >>
Ogłoszenie o konsultacjach Suwałki–Filipów. Czwartek 17 listopada 2016 roku, godz. 10:00
Więcej informacji >>


Regionalny System Ostrzegania