Lista utrudnień w ruchu

KML-LogoFullscreen-LogoGeoRSS-Logo
Lista utrudnień w ruchu

ładowanie mapy - proszę czekać...

DW 685 w km od 8+462 do km 32+614: 52.964563, 23.412552
Droga wojewódzka nr 685 odcinek Zabłudów - Nowosady od km 25+800 do km 36+000: 52.819884, 23.596058
DW 651 m. Szypliszki odc. Szypliszki – Słobódka: 54.252891, 23.080516
DW 664 w km 30 +706 - 42+103 (stary km 51+120 do km 62+517): 53.751147, 23.462677
DW 693  m. Milejczyce od km 13+241 do km 14+309: 52.519600, 23.132400
DW 668 m. Klimaszewnica od km 45+900 do 46+900: 53.471113, 22.500515
DW 671 Sokolany – Janów km 1+620 ÷ 15+570: 53.469861, 23.466797
DW 690 w km 15+885 - 18+900: 52.702343, 22.448416
DW 672 m. Płaska w km 14+310-15+690: 53.904600, 23.264400
DW 652 m. Filipów w km 15+473-15+750: 54.179600, 22.621600
DW 671 w km od 80+010 do km 82+000: 53.086189, 22.726593
DW 673 m. Sokółka: 53.408918, 23.508682
DW 673 miejscowość Sokółka: 53.410043, 23.508017
DW 685 Rondo Narew-Chrabostówka km 21+700 - 25+800: 52.906003, 23.515205
DW 671 km od 80+010 do km 82+000: 53.056331, 22.716508

DW 652 m. Filipów w km 15+473-15+750

Remont chodnika.

Ograniczenie prędkości do 40 km/h, roboty na drodze.

Przewidywana data likwidacji utrudnienia – 13.08.2021 r.


DW 664 odcinek Lipska – gr. państwa  w km 30 +706 – 42+103 (stary km 51+120 do km 62+517)

Budowa i rozbudowa drogi
Oznakowanie odcinka znakami A14 i ograniczenie prędkości do 40 km/h. Zwężenie jednostronne jezdni, sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej objazd w km 54+950 do 55+150 oraz km 60+050 do 60+200
Przewidywana data likwidacji utrudnienia – 03.08.2021 r.
gmina Lipsk,  województwo podlaskie, Polska


Budowa drogi S-61
Odcinek zamknięty. Ruch odbywa się objazdem.
Ograniczenie prędkości do 40 km/h, roboty na drodze
Przewidywana data likwidacji utrudnienia – do odwołania
Szypliszki województwo podlaskie, Polska


DW 668 m. Klimaszewnica od km 45+900 do 46+900

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr668 wraz  z przebudową mostu przez rz. Klimaszewnica oraz budowa niezbędnej infrastruktury – od km 1+800 do km 2+500 wraz z budową ścieżki rowerowej i zjazdów od km 1+450 do km 1+800 L” ETAP III

Roboty na drodze zwężenie jezdni  zakaz wyprzedzania  ograniczenie prędkości do 30 km/h  inne niebezpieczeństwa

Przewidywana data likwidacji utrudnienia: 29.11.2021r.


DW 671 Sokolany – Janów km 1+620 ÷ 15+570

Karczowanie odrostów i jednorocznych samosiewów rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Nr 671

Na odcinku od km 1+620 do km 15+570 wyłączona z ruchu zostanie połowa jezdni na długości max.80mb. Ruch wahadłowy.

Oznakowanie odcinka:

-znaki ostrzegawcze A-14„roboty na drodze”,  A-12b, A12-c „zwężenie prawo i lewostronne jezdni,

B-33 „40”,

-urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-20b, U-3d, U-21a i U-21b.

Przewidywana data likwidacji utrudnienia 09.08.2021 r.


DW 671 km od 80+010 do km 82+000

Remont nawierzchni

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A14 “roboty drogowe”, zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania

Przewidywana data likwidacji utrudnienia – 13.08.2021 r.


DW 672 m. Płaska w km 14+310-15+690

Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów.

Ograniczenie prędkości do 40 km/h, roboty na drodze.

Przewidywana data likwidacji utrudnienia – 01.08.2021 r.


DW 673 m. Sokółka

Wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 673 w m. Sokółka ul. Mariańskiej

Na odcinku:

DW 673 od km 42+430 do km 42+500,

wyłączona z ruchu zostanie połowa jezdni na długości max. 70mb. Ruch wahadłowy.

Oznakowanie odcinka:

-znaki ostrzegawcze A-14„roboty na drodze”,  A-12b, A12-c „zwężenie prawo i lewostronne jezdni,

B-33 „40”,

Przewidywana data likwidacji utrudnienia – 20.08.2021 r.


DW 673 m. Sokółka

Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej 673.

Na odcinku:

DW 673 w obrębie skrzyżowania z drogą gminną  w  km ok 41+720

Zawężenie prawego pasa ruchu do max 2,5m . Ze względu na proces technologiczny  może zajść konieczność zajęcia  prawej  połowy jezdni, na długości max. 70mb. Ruch wahadłowy.

Oznakowanie odcinka:

-znaki ostrzegawcze A-14„roboty na drodze”,  A-12b, A12-c „zwężenie prawo i lewostronne jezdni,

B-33,

Przewidywana data likwidacji utrudnienia – 13.08.2021 r.


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady

Odcinek od km 25+800 do km 36+000 objęty całkowitym zamknięciem z zachowaniem przejezdności poprzecznej skrzyżowań w km 30+220 i 32+840
Termin wdrożenia 10.07.2019 godz. 8:00

Objazd dla samochodów osobowych oraz autobusów będzie odbywał się drogami powiatowymi zgodnie z załączonym schematem nr 1

Pojazdy ciężarowe będą poruszały się drogami zgodnie z załączonym schematem nr 2


DW 685 Rondo Narew-Chrabostówka km 21+700 – 25+800

Roboty nawierzchniowe

Całkowite zamknięcie

Schematy 05.08.2021_07.08.2021

Przewidywana data rozpoczęcia utrudnienia  – 05.08.2021 r.

Przewidywana data likwidacji utrudnienia – 07.08.2021 r.


DW 685 w km od 8+462 do km 32+614
Przebudowa drogi
Oznakowanie odcinka:
Roboty drogowe, zwężenie jednostronne jezdni, ograniczenie prędkości 40 km/h, ręczne sterowanie ruchem
Przewidywana data likwidacji utrudnienia – 20.08.2021 r.
Żywkowo województwo podlaskie, Polska


DW 690 w km 15+885 – 18+900

Remont nawierzchni bitumicznej.

Roboty drogowe, zwężenie jednostronne jezdni, ograniczenie prędkości 40 km/h, ręczne sterowanie ruchem.

Przewidywana data likwidacji utrudnienia 14.09.2021 r.


DW 693  m. Milejczyce od km 13+241 do km 14+309

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach

Od 1.06.2021r. zostanie zamknięty odcinek drogi wojewódzkiej od km 13+241 do km 14+309  (ul. 3 Maja) ze skrzyżowaniami z ul. Wodociągową, ul. Browarną, ul. Krzywą, ul. Kościelną, ul. Św. Barbary, ul. Parkową i ul. Nową

Objazd dla pojazdów o masie powyżej 12t

Objazd dla pojazdów o masie poniżej 12t

Przewidywana data likwidacji utrudnienia 09.11.2021 r.


Skip to content