Dane

Godziny pracy:
poniedziałek- piątek: 7.00-15.00
ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok
tel. 85 67 67 130
faks 85 67 67 153
e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Numery kont bankowych :

  1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego:
    BANK BZ WBK S.A. 11 1500 1344 1213 4002 6603 0000
  2. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umów:
    BANK BZ WBK S.A. 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000
  3. Wpłaty rat pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS:
    BANK BZ WBK S.A. 95 1500 1344 1213 4002 6629 0000

dyrektor
Józef Władysław Sulima
jozef.sulima@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 144

zastępca dyrektora ds. utrzymania
Mirosław Hanczaruk
miroslaw.hanczaruk@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 144

zastępca dyrektora ds. inwestycji
Krzysztof Barbachowski
krzysztof.barbachowski@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 130

zastępca dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
główny księgowy
Helena Kamińska
helena.kaminska@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 130

Sekretariat
sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 144
tel. 85 67 67 130

Wydział Finansowy
tel. 85 67 67 142

Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
wudim@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 159

Wydział Mostów
tel. 85 67 67 134

Wydział Budowy i Dokumentacji
tel. 85 67 67 162

Wydział Zamówień Publicznych
wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 160

Wydział Planowania
tel. 85 67 67 155

Wydział ds. korzystania
z programów regionalnych
i unijnych
pru@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 148

Wydział Spraw Pracowniczych
wsp@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 67 137

Stanowisko ds. BHP i PPoż.
tel. 85 67 67 141
bhp@pzdw.wrotapodlasia.pl

Zespół ds.
gospodarki nieruchomościami
tel. 85 67 67 147

Wydział Administracyjny
tel. 85 67 67 157
wa@pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja ds. informatyki
tel. 85 67 67 154

Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych
tel. 85 67 67 146

Stanowisko ds. audytu wewnętrznego
tel. 85 67 67 156

 

Rejon Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku
ul. Usługowa 6
15-521 Zaścianki
rdwbi@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 67 52 160

Rejon Dróg Wojewódzkich
w Łomży
ul. Poligonowa 30
18-400 Łomża
rdwlo@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 86 218 62 12
Mapa

Rejon Dróg Wojewódzkich
w Siemiatyczach
ul. 11-go Listopada 253
17-300 Siemiatycze
rdwsi@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 655 26 23
Mapa

Rejon Dróg Wojewódzkich
w Sokółce
ul. Wodna 7
16-100 Sokółka
rdwso@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 85 711 22 28
Mapa

Rejon Dróg Wojewódzkich
w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B
16-400 Suwałki
rdwsu@pzdw.wrotapodlasia.pl
tel. 87 565 04 74
Mapa

Zimowe Utrzymanie Dróg – dyżurny
tel. 85 67 67 149
zud@pzdw.wrotapodlasia.pl

Skip to content