Konsultacje społeczne dotyczące „Budowy obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wraz z Biurem Projektów Arteria Sp. z o.o.  zaprasza na konsultacje dotyczące dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690”.

Termin i miejsce konsultacji:

  • 03.07.2017r. o godz. 18.00 w Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie
    przy ul. Mazowieckiej 14 (budynek Urzędu Gminy).
  • 04.07.2017r. o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
    przy ul. Mickiewicza 1.

Ogłoszenie >>>